DE NEGENDE MAAND

Als een DJ samplet Nancy Slangen haar beelden. Via sampling creëert ze de context. Het dialogeren van de beelden onderling geeft hierbij een bevreemdende connotatie. De personages in het werk kijken steeds, - zoals in een spiegel, de toeschouwer aan, maar zijn tevens ook afwezig door hun afzijdige blik. Ze laten de kijker zichzelf bevragen. Ze doen dit door hen in een eigen bevreemdende situatie te brengen.

 

The-Sacred-Moment-1-3

The-Sacred-Moment-1

 

The-Sacred-Moment-2

The-Sacred-Moment-3-1

Nancy Slangen haar werken bestaan vaak uit series. Deze series vertrekken vanuit de herinnering aan een beeld. Hierbij speelt het begrip’ tijd’ een belangrijke rol. De serie ‘Frozen’ is hiervan een mooi voorbeeld. Andere series zijn o.a. ‘Bading Monet’ en ‘Fading’. In de serie ‘Masks’ personaliseert ze gasmaskers als herinnering aan het 100 jaar bestaan van de eerste gasaanvallen in België. Door de gasmaskers een eigen gezicht te geven worden ze persoonlijker en staat de kijker dichter bij het gebeuren. Men ziet de persoon achter het masker en niet meer het onpersoonlijk masker gemaakt van rubber. Door de maskers ook namen te geven als The Virgin, The Nurse, The Scientist, The Sadist, The Casanova, verwijst ze telkens naar een bepaald type persoon in de maatschappij.

In de tentoonstelling ‘De Negende Maand’ toont de kunstenares 3 grote werken met als titel ‘The SacredMoment’

Additional Info

  • TITLE: De Negende Maand
  • DATE FROM: Saturday, 05 September 2015
  • DATE TO: Sunday, 27 September 2015
  • LOCATION: Stad Tongeren